VINCAES

 Là dịch vụ tính toán, mô phỏng kỹ thuật với sự trợ giúp của máy vi tính để giải quyết các bài toán kỹ thuật đa vật lý, với mô hình từ cở nhỏ đến cở lớn. giúp hiển thị hóa các hiện tượng vật lý thông qua các đại lượng như trường ứng suất, biến dạng, phân bố nhiệt, v.v. mà thông thường không thế thấy được.

 Phương pháp thiết kế truyền thống sẽ được thay thế bằng phương pháp hoàn toàn mới, mang tính khoa học và đạt hiệu quả cao về cả thời gian và kinh tế. Qua đó hình thành công nghệ cốt lõi, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh trạnh trên thị trường.

 Là công ty hàng đầu về lĩnh vực công nghệ tính toán mô phỏng kỹ thuật ứng dụng tại thị trường Việt Nam và khu vực.

 Là một dịch vụ hiệu quả cao, sáng tạo và có giá trị thiết thực đối với khách hàng trong quá trình tiếp cận, ứng dụng công nghệ tính toán mô phỏng kỹ thuật vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm kỹ thuật.

 Góp phần nâng cao giá trị và chất lượng vào chuỗi sản phẩm cung ứng trên toàn thế giới mang tên "Made in Viet Nam".


LỢI ÍCH CỐT LÕI CỦA VINCAES

  • Giúp kỹ sư có thể kiểm nghiệm, đánh giá tính năng của sản phẩm trong giai đoạn thiết kế ý tưởng.
  • Hỗ trợ kỹ sư đưa ra nhiều ý tưởng thiết kế sáng tạo, độc đáo dựa trên kết quả mô phỏng, tính toán.
  • Giúp kỹ sư nắm bắt rỏ ràng ứng xử của sản phẩm trong điều kiện vận hành thực tế nhờ vào công cụ hiển thị hóa.
  • Là công cụ thực nghiệm, đo lường kỹ thuật số thay thế những trường hợp không thể thực hiện vì chí phí quá tốn kém hoặc không khả thi.
  • Là công cụ truy tìm nguyên nhân gây ra lỗi, hư hại sản phẩm xảy ra trong quá trình thí nghiệm, cũng như trong quá trình vận hành trong điều kiện môi trường thực tế.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên giao dịch : VINCAES
    ( VIet Nam Computer Aided Engineering Service)
Công ty điều hành : SONE Corp.
Giám đốc đại diện : Hoàng Quyết Thắng
Vốn điều lệ : 1.000.000.000 VND
Mã số thuế  : 0312853148
Địa chỉ : 235/31, Đường Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Hiệp      
    Chánh, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 093 8329 333
Skype ID : vincaes (online support)
E-mail : info@vincaes.com
    hoangqt.vincaes@gmail.com
Trang chủ : www.vincaes.com

Like Us On Facebook

VINCAES | VIet Nam Computer Aided Engineering Service

      ( Tax code: 0312853148 at SONE Corp. ) 

Address

 

: 235/31, Huynh Thi Hai street, Tan Hiep Chanh ward,

  District 12, Ho Chi Minh city, Viet Nam

E - mail 

: info@vincaes.com

Tel.  No. 

 (+84) 093-8329-9333 

Skype ID

: vincaes ( English and Japanese support)

Website

: www.vincaes.com