Mọi chi tiết thông tin hay nghi vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây. Hãy điền đầy đủ thông tin và gửi về chúng tôi. Bộ phận phụ trách liên quan sẽ phản hồi quí khách trong vòng 24 giờ. 

  Trường hợp khẩn, vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 093-832-9333 ( bộ phận kỹ thuật) và 0986-6849-270 (bộ phận sale).

 Hoặc quí khách cần tư vấn hay hỗ trợ trực tuyến, hãy liên hệ thông qua tài khoản skype miễn phí : vincaes

 

< Thời gian làm việc >

 Thứ 2 - 6;  08:00AM ~ 20:00PM

 Thứ 7;  10:00AM ~ 18:00PM

 Chủ Nhật : nghỉ


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Like Us On Facebook

VINCAES | VIet Nam Computer Aided Engineering Service

      ( Tax code: 0312853148 at SONE Corp. ) 

Address

 

: 235/31, Huynh Thi Hai street, Tan Hiep Chanh ward,

  District 12, Ho Chi Minh city, Viet Nam

E - mail 

: info@vincaes.com

Tel.  No. 

 (+84) 093-8329-9333 

Skype ID

: vincaes ( English and Japanese support)

Website

: www.vincaes.com